Knygų klubas Hilary Term 2014 / Book Club Hilary Term 2014

Saturday, 1st March 2014 at 7pm - 9pm

Location: Exeter college, Oxford

This event is in the past.

Į Oksfordą kovo 1-ą dieną atvažiuoja Mindaugas Kvietkauskas, vienas lydinčių Č. Milošo tyrinėtojų Lietuvoje. M. Kvietkauskas ves paskaitą "Česlovo Milošo ryšiai su Lietuvių išeivija", kurioje kalbės apie "Pavergto proto" rašymo metus bei lietuvių išeivijos požiūrį į knygą. Po paskaitos visi kviečiami į neformalią diskusiją apie "Pavergtą protą", knygos reikšmę XX bei XXI a., bei platesnes su knyga susijusias temas. Knygos perskaitymas nėra būtinas, ir neskaičiusieji skatinami ateiti, bet perskaityti patariame - bet kuriuo atveju, tai viena reikšimgesnių XX a. knygų.

Diskusija vyks Exeter koledže, Morris room, 19:00, kovo 1-ąją. Negalintieji atvykti, tačiau norintys dalyvauti diskusijoje, rašykite adresu tadas.krisciunas@gmail.com ir prijungsime jus prie TIESIOGINĖS DISKUSIJOS TRANSLIACIJOS INTERNETU iš Morris room Oksforde.

---

Mindaugas Kvietkauskas, one of the leading Lithuanian Czeslaw Milosz scholars, will be visiting Oxford on 1st March. The scholar will host a lecture entitled 'Czeslaw Milosz's relationship with the Lithuanian diaspora', where he will talk about the years when Milosz wrote 'The Captive Mind' and Lithuanian diaspora's attitude towards the book. After the lecture, everyone is invited to an informal discussion about the book, its meaning in XXth and XXIst centuries, and other broader related topics. It is not necessary to read the book in order to participate, and those who haven't read it are welcome, but we encourage you to read the book - in any case, this is one of the most important books in the XXth century.

The discussion will be held at Exeter college, Morris Room at 7 PM on 1st March. Those that are unable to attend the discussion but wish to participate anyway should write to tadas.krisciunas@gmail.com and we will add you to the LIVE TRANSLATION from Morris room in Oxford.

Comments

Who's coming? See all

No responses yet.

Export to your calendar


Oxford University Lithuanian Society

Networks: Oxford University

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group