Meeting with statistician R. Vaicenavičius

Thursday, 1st November 2012 at 5:30pm - 7pm

Location: Habbakuk lecture theatre, Jesus college

This event is in the past.

[LT] Ką gali ir ko negali Lietuvos statistika? -- Dr. Rimantas Vaicenavičius

Lapkričio 1 d. (laikas bus patvirtintas) Habakkuk paskaitų salėje, Jesus koledže, vyks dr. Rimanto Vaicenavičiaus  pranešimas "Ką gali ir ko negali Lietuvos statistika?". R. Vaicenavičius yra didis statistikas: Lietuvos statistikų sąjungos valdybos pirmininkas, Lietuvos banko Statistikos departamento direktorius, puikiai išmanantis savo dalyką ir mokantis jį pristatyti įdomiai ir patraukliai.

Paskaitoje R. Vaicenavičius atskeis statistikos paslaptis, palygins įvairių kraštų statistikos tradicijas su lietuviškąja, paaiškins statistikos vaidmenį pastarojoje gilioje pasaulinėje bei Europinėje krizėje, taip pat mažiau žinomus statistikos klastojimo atvejus.

Pranešėjas trumpai pristatys dabartinį Lietuvos finansinį žemėlapį bei pasidalins įdomiausiais skaičiais apie Lietuvą, bei paaiškins kai kuriuos įsisenėjusius statistikos nesupratimo atvejus; pavyzdžiui, nepagrįstus, tačiau nuolatinius lyginimo su BVP klystkelius.

OULS nariams nemokamai, bus užkandžių.

Comments

Who's coming? See all

No responses yet.

Export to your calendar


Oxford University Lithuanian Society

Networks: Oxford University

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group