Naujas Presidentas Juozas Vaicenavičius

Juozas yra trečiakursis, studijuojantis matematiką Šv. Onos koledže (St Anne's). Lietuvoje mokėsi Vilniaus Licėjuje. Laisvalaikiu jis yra aktyvus lietuvių bendrijos narys jau trečius metus, Oksfordo matematikų bendrijos viešųjų ryšių sekretorius,  Oksfordo filosofijos bendrijos iždininkas, atstovauja universitetą bėgimo varžybose.


Oxford University Lithuanian Society

Networks: Oxford University

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group