In Kỹ Thuật Số

  • In bạt hiflex quảng cáo đúng chuẩn

In bạt hiflex quảng cáo đúng chuẩn

Yêu cầu trước khi in bạt Hiflex

  • In hiflex để làm bảng hiệu cần báo nhà in chừa biên ra tầm 10cm. Có nghĩa là nhà in sẽ để dư 1 khoảng trắng khoảng 10 cm.
  • In băng rôn treo ngang thì thương yêu cầu xỏ cây. Cần nói trước khi in để chừa biên, sau đó dán biên xỏ cây.
  • Nói rõ nhu cầu là in ngoài trời, trong nhà, làm bảng hiệu đèn hay … để bên nhà in tư vấn cụ thể. Tránh mất tiền ngu in lại.

>> Xem thêm: Top 10 sản phẩm in hiflex phổ biến tại In Kỹ Thuật Số


Các việc hậu in bạt Hiflex

Một vài lưu ý để khỏi mất công về nhà tự làm mất thời gian phiền phức. Vì bên nhà in thường làm miễn phí mấy việc này cho khách.

Dán biên chỉ dùng cho băng rôn treo ngoài trời, bắn vào bảng hiệu hay nhu cầu khác thì không cần dán.

Đóng khoen để xỏ dây căng

Xỏ cây 2 đầu để băng rôn căng đẹp.


In Kỹ Thuật Số

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group