hygiene24

Infectiepreventie tijdens norovirus-uitbraak bij ’s Heeren Loo

Eind september 2016 kreeg ’s Heeren Loo drie ziekmeldingen van cliënten uit één woning. Ze hadden het norovirus te pakken. Dit mondde uit in 152 ziekmeldingen in drie weken. Nathalie IJzerman en Bart de Leeuw lichtten de hygiëneaanpak onlangs toe op het schoonmaakcongres van ’s Heeren Loo in Apeldoorn.

https://servicemanagement.nl/wp-content/uploads/2013/09/Infectiepreventie.jpg 455w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto;" />

‘Het enige dat goed werkt is het hanteren van hygiënemaatregelen.’

“Het norovirus is eigenlijk een zeer besmettelijke vorm van buikgriep”, vertelde Nathalie IJzerman, locatiemanager facilitair. “Maximaal drie dagen voordat je ziek wordt, ben je al besmet. Dan duurt het ziek zijn ongeveer twee tot drie dagen en die zijn heel heftig. Daarna ben je nog steeds, maximaal drie dagen, besmet.” Op het hoogtepunt van de uitbraak had ’s Heeren Loo 152 ziektegevallen. Zorgmanager Bart de Leeuw: “Er is geen medicijn tegen het norovirus. Het enige dat goed werkt is het hanteren van hygiënemaatregelen.”

Infectiepreventie

De zorginstelling moest dagbestedingsplaatsen, het hoofdgebouw en uiteindelijk de regio sluiten, maar ook woningen afschermen. En medewerkers naar dezelfde plaatsen toesturen om kruisbesmetting te voorkomen. “Terwijl er bij de nachtzorg juist weer medewerkers bij moesten, omdat cliënten ziek waren.”

Norovirus verspreidt zich via poep en braaksel

Het norovirus wordt verspreidt via poep of braaksel. “We hebben noropakketten uitgedeeld met daarin allerlei artikelen. Bijvoorbeeld een zak die je zo in de wasmachine kunt stoppen, met het besmette textiel. Maar ook mondkapjes, een middel tegen uitdroging, papieren zakdoeken, schorten, zeep en chloortabletten zaten er in”, aldus IJzerman.

Er werd alles op alles gezet om de uitbraak in te dammen. Met als gevolg dat deze na drie weken voorbij was. ’s Heeren Loo formeerde een crisisteam dat drie keer per dag bij elkaar kwam om de ziektegevallen en de maatregelen te bespreken. Dat bleek geen overbodige luxe. IJzerman: “Zo moesten we onder andere onze onderaannemers informeren. Realiseer je dat we te maken hebben met het norovirus. Wat is noodzakelijk dat we moeten doen en wat kan wachten? Zorg dat je geen anderen besmet. En we brachten hen op de hoogte van ons hygiëneprotocol. Facilitair gezien zijn we erg druk geweest.”

Impact noro-uitbraak ontzettend groot

“Uiteindelijk is de impact op de organisatie, medewerkers en cliënten ontzettend groot geweest”, vatte De Leeuw de drie hectische weken samen. “Medewerkers werden ziek, we moesten personeel elders halen. We hebben 830 diensten moeten verschuiven. Maar we moesten ook aan de niet-zieke cliënten uitleggen dat ze niet konden werken vanuit infectiepreventie-redenen.”

Handhygiëne tijdens norovirus-uitbraak

Hoe zit het met de handhygiëne tijdens een noro-uitbraak? “Was je handen met water en zeep en desinfecteer ze daarna”, vertelde Edwin Bijster, werkzaam bij GGD Noord- en Oost-Gelderland, in de parallelsessie Infectiepreventie. 80 procent van de micro-organismen worden namelijk overgebracht via onze handen. “20 procent gaat via materialen of lucht”, vertelde Bijster. “We dragen ongeveer één tot drie kilo bacteriën met ons mee. Sommige organismen hebben een wezenlijke functie, maar als ze via risicovolle handelingen op de verkeerde plek komen, kan dat ontstekingen of infecties veroorzaken.”

Was je handen voor én na de verzorging van een cliënt

“Ons motto is ‘was je handen schoon, heel gewoon’”, voegde verpleegkundig specialist bij ’s Heeren Loo Ermelo, Maja van Trigt, toe. “Veel cliënten hebben een katheder, stoma of PEG-sonde. Dat zijn open verbindingen. Micro-organismen kunnen heel sterk zijn en vinden hier wel een weg. Handhygiëne is ontzettend belangrijk. Voor én na de verzorging.” Ze zocht de richtlijnen op voor handhygiëne en gaf ieder team een kaart als geheugensteuntje. “Was je handen voor en na contact met de cliënt, na contact met lichaamsvloeistoffen, voor schone en steriele handeling en na het aanraken van de omgeving van de cliënt.”


hygiene24

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group