About this group

https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản… Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920
https://www.linkedin.com/in/doanhnhancuoituanvn/
https://www.facebook.com/doanhnhancuoituanvn/
https://twitter.com/Doanhnhanctvn

Website: https://www.doanhnhancuoituan.com.vn
E-mail:
  Contact the manager of this GroupSpaces group
Tel: 0909019920
Category: Other

News & Announcements

This group has no current announcements
For the latest information see the website: https://www.doanhnhancuoituan.com.vn

Create a site like this for your own group.
Take a Tour or Sign Up

Members

Events

February 2021
 
« »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

doanhnhancuoituanvn

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group