coaching

coaching

co to jest coaching?

Trener to ktoś, kto instruuje i współpracuje ze studentami lub dorosłymi klientami, aby przygotować ich na wszystko, od szczytów w sporcie rekreacyjnym lub zawodowym, po rozwijanie umiejętności, które pomogą osobie osiągnąć cele życiowe i zawodowe. Coaching może być prywatnym nauczycielem, coachem ub koordynatorem umiejętności życiowych. Mogą pracować w prywatnym biurze, poza domem lub w akredytowanej szkole podstawowej, średniej lub policealnej.

Podstawowym obowiązkiem trenera jest motywowanie studenta lub klienta do osiągnięcia swojego potencjału w dowolnym obszarze lub obszarach wymagających poprawy. Rozwijają także określone zestawy umiejętności i cele ważne dla pracy lub rodzaju rekreacji. Umiejętności te różnią się w zależności od rodzaju relacji mentora ze studentem. Istnieją trzy podstawowe obszary coachingu. Każda z nich wymaga podobnego, ale zróżnicowanego zestawu umiejętności, aw każdym obszarze znajduje się wiele nisz: Trening sportowy Coaching kariery Trening odnowy biologicznej Trenerzy sportowi przygotowują sportowców wszystkich typów i poziomów umiejętności do zawodów. Dzięki zastosowaniu technik treningowych i motywacji psychologicznej trenerzy sportowi pomagają uczniom w osiąganiu celów sportowych i utrzymują ich wyniki na najwyższym poziomie. Większość trenerów sportowych pracuje w szkołach średnich i policealnych jako członkowie wydziału, ale niektóre stanowiska są dostępne w obozach lub lokalnych klubach sportowych. Trenerzy sportowi mogą współpracować z uczniami w różnych dyscyplinach sportowych. Osoby na poziomie policealnym prawie zawsze nauczą jednego określonego sportu, czy to koszykówki, piłki nożnej, baseballu, siatkówki czy hokeja. Trenerzy kariery oceniają umiejętności i zainteresowania klienta jako związane ze ścieżką kariery. Następnie znajdują odpowiednią karierę dla klienta i wyposażają ją w odpowiednie umiejętności techniczne i interpersonalne do tej pracy. Trenerzy mogą przedstawiać sugestie dotyczące kariery w oparciu o wykształcenie klienta lub doradzać klientowi, aby szukał dalszej edukacji w celu kontynuowania odpowiedniej kariery. Trenerzy kariery oceniają również osobowości swoich klientów za pomocą testów naukowych i zapoznają się ze wszystkimi rodzajami kariery, aby znaleźć najlepsze dopasowanie na podstawie osobowości klienta. Uwzględniany jest również pożądany dochód i rodzaj środowiska pracy. Trenerzy Wellness oferują zupełnie inny rodzaj usług, ponieważ koncentrują się wyłącznie na zdrowiu osobistym i samopoczuciu. Tacy trenerzy są odpowiedzialni za to, by ich klienci unikali zachowań wysokiego ryzyka, byli na dobrej drodze z planem poprawy kondycji fizycznej, osiągania jasności umysłu i ogólnego pozytywnego nastawienia. Od zerwania z nałogiem palenia, po utrzymanie zdrowej diety i rozwijanie pozytywnych relacji interpersonalnych, trenerzy wellness pomagają klientom w osiąganiu tych i innych celów związanych z ich stylem życia.

 


coaching

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group