articlsubmit

Trafik Kazası Sonrası İzlenmesi Gereken Yol Haritası

Trafikte aktif olarak kullanılan araçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi, trafik kurallarına uyulmaması, alkollü araç kullanımı, aşırı hız gibi daha birçok nedene bağlı olarak maddi hasarlı, yaralamalı veya ölümlü trafik kazaları meydana gelmektedir. Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan hükümler doğrultusunda trafik kazalarını engellemek, can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik akışını düzenlemek amacıyla tedbir alınmış olsa da ve trafik cezası uygulamaları ile gerekli işlemler tesis edilmesine rağmen sürücülerin dikkatsizlikleri, kurallara uymamaları gibi nedenlerle trafik kazaları oluşumu tam olarak engellenememektedir. Trafik kazası oluştuğunda alınması gereken tedbirler ve işlem sıralamasına dikkat edilmesi önem arz eder.

Trafik Kazasında Yapılması Gereken İlk İşlemler

Trafik kazası meydana geldiğinde öncelikle kazanın oluş şekline, tarafların ehliyetinin bulunmaması, zorunlu trafik sigortasının yaptırılmamış olması, sürücünün alkollü olması gibi durumlar söz konusu ise mutlaka güvenlik birimlerine haber verilmelidir. Trafik kazası meydana geldiğinde aşağıda belirtilen işlem sırasının uygulanması önem arz eder.

  • Trafik kazası meydana geldikten hemen sonra gerekli emniyet tedbirlerini alınmalıdır.
  • Kaza yerinde kazanın meydana geldiği bölgede, kaza yapan araçların durumunu kayıt altına almaya çalışın. Fotoğraf çekimi ve video ile araçların konumu ve çevre detayları kayıt altına alınmalıdır.
  • Mümkünse trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde araçları emniyetli bir yere çekmeye çalışın.
  • Taraflar arasında kaza tespit tutanağı düzenlenerek taraflarca imzalanmalıdır.
  • Kazaya karışan araçlar ile ilgili trafik sigortası belgesinin ve ruhsat belgesinin fotoğrafları ile sürücülerin ehliyet belgelerinin fotoğraflarını çekin.
  • Kaza ile ilgili kayıt altına alınan video, fotoğraf diğer belgeleri servisinize ya da sigorta şirketinize ibraz ediniz.

Kaza Sonrası İlk Yapılması Gereken İşlemler

Kaza sonrası kazaya karışan araç çalışır vaziyette ise aracı stop konumuna alın, çalışmıyorsa bile kontağı kapatmalısınız. Başka kazalara sebebiyet vermemek için alınması gereken güvenlik tedbirlerini alınız. Kazaya karışan araçlar ile ilgili fotoğraf çekimi, video kaydı almalısınız ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemek için mümkünse araçları uygun bir yere çekiniz. Araç değer kaybı söz konusu olan maddi hasarlı trafik kazalarında, bu işlemlere harfiyen uyulmalıdır.

Trafik Kaza Tespit Tutanağı Doldurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Trafik kazası meydana geldiğinde mutlaka trafik kaza tespit tutanağının tutulması, hukuki açıdan faydalı olacaktır. Kazaya karışan araçlar ile ilgili trafik sigortası ve ruhsat belgeleri ile araç sürücülerini ehliyet belgeleri üzerindeki bilgilerin net görülebileceği şekilde fotoğrafı çekilmelidir. Taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda, mutlaka güvenlik birimleri olan polis veya jandarma çağrılmalıdır. Kaza tespit tutanağını, internet sayfasından indirerek doldurabilirsiniz. Kaza tespit tutanağı tanzim edilirken, mutlaka kazaya karışan tüm tarafların imzalaması gerekir. Eğer kazaya karışan sürücülerin ehliyeti yoksa, aracın trafik sigortası yapılmamışsa veya kaza yapan sürücünün alkollü olması durumunda mutlaka güvenlik birimleri polis ya da jandarma çağırılmalıdır. Yaralamalı trafik kazalarında ise öncelikle ambulans çağrılmalı ve kolluk kuvvetlerine haber verilmelidir.

Kazaya Karışan Araç Sürücüsünün Kaçması Durumunda Ne Yapılmalı?

Kazaya karışan araç sürücülerinden bir kısmı farklı nedenlere bağlı olarak örneğin ehliyetinin bulunmaması, alkollü olması gibi durumlara bağlı olarak kaza yaptıktan sonra kaza yerinden kaçma eyleminde bulunabilirler. Bunun için yapılması gereken ilk iş kazaya karışan aracın plaka bilgisi, markası, modeli, renk gibi aracı tanımlayacak ve araç hakkında bilgiler kaydedilmelidir. Mümkünse fotoğraf ve video kaydı ile kayıt altına alınmalıdır. Bu bilgilerden hemen sonra zaman kaybetmeden ivedilikle güvenlik birimleri yani polis veya jandarma çağrılmalıdır ve olay yeri terk tutanağı tanzim edilmelidir. Trafik kazasının oluş şekline göre tarafların trafik kazası itirazı hakkı vardır. Bunun için yapılması gereken işler, kaza ile ilgili bilgi ve belgelerin oluşturulmasıdır.

Kaza Sonrasında Yapılacak Diğer İşlemler

Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğinde, taraflarca trafik kaza tespit tutanağı ve diğer belgelerin tanzim edilmesi ile birlikte oluşan maddi zararların karşılanması için sigorta şirketine gerekli belgeler ve bilgiler ulaştırılmalıdır. Eksper tarafından yapılacak inceleme neticesinde kusur oranına göre gerekli değerlendirmeler yapılır. Ayrıca güvenlik birimleri tarafından kazaya karışan sürücülerin kazanın meydana gelmesindeki kusur oranları da tutanak ile tespit edilir. Tarafların hukuki olarak kusur oranı itiraz hakkı bulunmaktadır. Gerekli bilgi ve belgelerle birlikte mahkemeye başvurularak itiraz hakkını kullanabilir.


articlsubmit

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group