VuvuzelaDanceCommunity

Medlemsbetingelser

MedlemsskabMedlemsbetingelser

§1. Medlemskabet
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskab kan foreningen opsige medlemskabet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. skal øjeblikkeligt meddeles til foreningen. Det er medlemmets ansvar, at Vuvuzela Dance Community til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

§2. Tillægspakker:
Er man medlem af forening er det muligt at købe sig adgang til holdtræning. Man kan vælge mellem tre tillægstyper: drop-in, begrænset eller udbegrænset holdtræning. Drop-in er en engangsbetaling, hvor begrænset og ubegrænset giver adgang til 4 ugers træning.

§3. Varighed:
Et medlemskab gælder kalenderåret. Medlemsskabet ophører såfremt man ikke fornyer sit medlemsskab ved årets udgang.

§4. Betaling:
Ved oprettelse af et medlemskab betales kontigentet enten ved overførsel til foreningskontoen eller via Paypal. Ved fornyelse af medlemsskab er det kun muligt at betale kontigentet via en opkrævning, der udsendes per email 14 dage inden medlemskadet udløber.

Sårfremt medlemmet ikke betaler forfornyelse senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Vuvuzela Dance Community ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§5. Prisændringer:
Prisændringer meddeles via e-mail og på websitet senest 14 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6. Opsigelse af medlemskaber:
Medlemskabet er bindede og varer et kalenderår. Det er kun muligt at opsige sit medlemskab ved udgangen af kalenderåret. Ved udbleven betaling af årkontigent opsiges medlemmet automatisk.

§7. Ændring af medlemsbetingelser:
Bliver der fortaget demokratiske ændringer i medlemsskabsbetingelserne sendes der et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Vuvuzelas website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 6.


VuvuzelaDanceCommunity

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group