Temadag om Forskningsbaseret Forvaltning af Fugle og Pattedyr

Der er nu åbnet for tilmelding til temadag om Forskningsbaseret Forvaltning af Fugle og Pattedyr på Aarhus Universitet, torsdag den 23. januar 2014 kl. 9.30 - 16.00.

Som det fremgår af programmet vil temadagen handle om, hvordan man laver den bedst mulige kobling mellem vildtforskning og bestandsforvaltning, også kaldet forskningsbaseret forvaltning.

Tilmelding foregår via nedenstående link - pris for studerende er kun 100 kr. Erfaringsmæssigt har der tidligere været mange interesserede, og derfor vil det være ’først til mølle princippet’, der vil være gældende. 

https://auws.au.dk/Forvaltning_af_fugle_og_pattedyr_2014


OIKOS-DK

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group