OIKOS.dk annual general assembly

Thursday, 19th May 2016 at 3pm - 4pm

Location: Universitetsparken 15, København, Building 3, 1st floor, Seminar room

This event is in the past.

According to the society's statutes, the general assembly should be held annually. The general assembly elects the board, sets the annual fee etc.

§ 6. Årsmøde skal holdes med et års mellemrum. Årsmødet foretager valg og vedtager bestyrelsens beretning, regnskab, budget og indkomne forslag. Indkaldelse sker via epost og ved opslag på foreningens netside med mindst to måneders varsel. Bestyrelsens årsberetning, regnskab, budget og indkomne forslag, samt indstilling af kandidater til bestyrelsesvalg meddeles på foreningens netside senest to uger før årsmødet. Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde mindst én måned før årsmødet. Valg til bestyrelsen og øvrige vedtagelser træffes ved simpelt flertal. Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er der ikke kandidater til ledige pladser i bestyrelsen kan denne vælge at udpege nye medlemmer. Disse godkendes inden næste årsmøde af Nordisk Forening Oikos.

§ 7. Årsmødet vælger en revisor som skal godkende foreningens regnskab før det lægges frem for årsmødet.

§ 8. Årsmødet fastsætter kontingentet. 10 % af kontingentbeløbet er kontingent til Nordisk Forening Oikos.

§ 9. Årsmødet vælger foreningens repræsentant til bestyrelsen for Nordisk Forening Oikos, samt suppleant for samme. Årsmødet foreslår dansk repræsentant og suppleant til bestyrelsen for Stiftelsen Redaktionskontoret Oikos og dansk repræsentant til valgkomiteen for Nordisk Forening Oikos. 

Comments

Displaying 1 comment
at 6:43pm on Monday, 3rd February 2020

Information technology is the usage of computers to keep, retrieve, transmit, and manipulate facts or facts. IT is usually used within the context of commercial enterprise operations in place of private or entertainment technology.

https://www.thetechiefind.com/
https://www.thetechiefind.com/vidmate-apk/
https://www.thetechiefind.com/tiktok/
https://www.thetechiefind.com/tutuapp-apk/
https://www.thetechiefind.com/instagram-liker-app/
https://www.thetechiefind.com/gps-phone-tracker/
https://www.thetechiefind.com/free-video-editing-software/
https://www.thetechiefind.com/khatrimaza/

OIKOS-DK

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group