Ανοικτή συνάντηση ομάδας ICT4dascgr στην Αθήνα

Friday, 7th August 2015 at 1am - 3am

Location: Αθήνα

This event is in the past.

Η ομάδα του ICT4dascgr σας καλεί στην ανοικτή συνάντηση στην Αθήνα την Παρασκευή (7/8), για την γνωριμία των εθελοντών και την οργάνωση των δράσεων για την ερχόμενη περίοδο (αμέσως μετά το καλοκαίρι).

Στη συνάντηση μπορεί να παραβρεθεί οποιοσδήποτε εθελοντής, είτε έχει σχέση με Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είτε όχι, καθώς πρόκειται για γενικότερη συζήτηση/παρουσίαση των στόχων και των δράσεων της ομάδας, προσδοκώντας και σε νέα μέλη. Η ομάδα ICT4dascgr δεν είναι ΜΚΟ και δεν έχει χορηγούς. Βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και είναι αμιγώς μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι στόχοι της ομάδας είναι κυρίως στους εξής άξονες δράσεων:

  1. πρόσβαση σε ΤΠΕ, δηλαδή hardware, λογισμικό και Internet για αποκλεισμένες κοινωνικές ομάδες και ΜΚΟ
  2. Παιδεία: εκπαίδευση σε χρήση Η/Υ (e-Skills) και των ΤΠΕ ως εργαλείο πρόσβασης (e-Learning)
  3. Υγεία: υποστήριξη πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας μέσω υποδομών ΤΠΕ (e-Health / Telemedicine)
  4. διοικητική μέριμνα: πλατφόρμες ΤΠΕ για τη διαχείριση & απομακρυσμένη πρόσβαση για ΜΚΟ (logistics)
  5. πολιτική προστασία: πλατφόρμες ΤΠΕ για την ενίσχυση & οργάνωση επιχειρήσεων διάσωσης / αρωγής / κοινωνικής μέριμνας, ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (emergency response, disaster relief).


Οι κύριες δράσεις που προγραμματίζονται για τα παραπάνω είναι σε τρεις βασικούς άξονες:

  • συγκέντρωση υλικού (hardware) για δωρεές σε ΜΚΟ και ιδρύματα κοινωνικής μέριμνας
  • σεμινάρια εκπαίδευσης σε Η/Υ, από απλή χρήση ως και εισαγωγή στον προγραμματισμό
  • προετοιμασία και υποστήριξη πακέτων λογισμικού ειδικής χρήσης (βλ. παρακάτω)

Η συγκέντρωση υλικού (hardware) αποτελεί την πιο εύκολη και άμεση δράση, η οποία μπορεί να οργανωθεί εντός Αυγούστου. Υπάρχουν ήδη αρκετές κοινωνικές δομές και ΜΚΟ, όπως π.χ. οι ξενώνες φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, που χρειάζονται ως δωρεά παλιά μηχανήματα Η/Υ. Με μια μικρή συντήρηση και εγκατάσταση lightweight OS (π.χ. Lubuntu) μπορούν να αξιοποιηθούν εξαιρετικά για το δεύτερο βήμα, που είναι η διοργάνωση εισαγωγικών σεμιναρίων χρήσης Η/Υ. Η τρίτη δράση αφορά κυρίως ΜΚΟ και φορείς που μπορούν να ωφεληθούν ουσιαστικά από τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, όπως π.χ. οι εθελοντικοί φορείς που συνεργάζονται με τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και που χρειάζονται αναβάθμιση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

Για τη συμμετοχή στην ομάδα ICT4dascgr δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν, ο καθένας με τον τρόπο του, όποια κι αν είναι η σχέση του με την Πληροφορική και τους Η/Υ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο website και στη σελίδα Facebook της ομάδας:
https://www.facebook.com/events/1684986358396783/
* http ://ict4dascgr.eu/
* https://www.facebook.com/ICT4dascgr
* mailto:info@ict4dascgr.eu

Category:
Meetings

Who's coming? See all

Export to your calendar


ICT4dascgr

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group