SA Authors

 
year Authors titles subject award
1825 - 0000 Lady Anne Barnard,      
1834 - 0000 Thomas Pringle,       
1859–1921 John Tengo Jabavu,      
1862–1931 Sir Percy FitzPatrick,       
1871–1936 Eugène Nielen Marais,       
1873–1932 C. J. Langenhoven,      
1877–1953 Jakob Daniël du Toit,       
1892-1973 J. R. R. Tolkien,  The Lord of The Rings    The Lord of The Rings 
1901 - 0000 MOORE D.M. General Louis Botha’s Second Expedition to Natal during the Anglo-Boer War September-October Anglo Boer War and Related 
1901–1957 Roy Campbell,       
1902 - 0000 HOBHOUSE E. The Brunt of the War, Publ. Methuen Anglo Boer War and Related 
1902 - 0000 THE INTELLIGENCE OFFICER On the Heels of De Wet, Publ. William Blackwood and Sons  Anglo Boer War and Related 
1903–1988 Alan Paton,       
1904 - 0000 D’ ARBEZ Van Schaapwachter tot President, Het Leven van Paul Kruger, Publ. HAUM  Biography  
1905–1951 Herman Charles Bosman,       
1906–1970 N. P. van Wyk Louw, Alleenspraak
Die halwe kring
Raka
Germanicus
   
1910 to 1919 CORY G.E. The Rise of South Africa, A history of the origin of South African Colonisation and of its development towards the east from the earliest times to 1857, Only 3 Volumes, Publ. Longmans, Green and Co.  1- From the earliest times to the year 1820, ***, 1910, with map and illustrations 2- From 1820 to 1834, ****, 1913, with map and illustration 3- From 1834 to 1840, ****, 1919    
1911- 0000 PRELLER G.S. Piet Retief, Lewensgeskiedenis van die groot voortrekker, Publ. Volkstem  Biography  
1914–1991 John Charles Daly,      
1915–1988 Eric Lloyd Williams,       
1915–2007 Elisabeth Eybers,       
1920- 0000 KESTELL J.D. Christiaan de Wet, ‘n Lewenbeskrywing, Publ. De Nasionale Pers  Biography  
1920- 0000
Olive Schreiner,      
1923- 0000 Nadine Gordimer     1991 Nobel Prize-winning author 
1925- 0000 Laurence Lerner,       
1927- 0000 MILLIN S.G. The South Africans    
1928- 0000 PRELLER G.S. Sketse & Opstelle    
1932- 0000 Sol Plaatje,      
1933–1965 Ingrid Jonker,       
1933–2001 Donald Woods,       
1935- 0000 FARAGO L. Abyssinia on the Eye    
1935- 0000 André P. Brink,       
1936- 0000 VISAGIE L.A. Terug na Kommando, Avonture van Willie Steyn en vier ander Krygsgevangenes, Publ. Nasionale Pers  Anglo Boer War and Related 
1937- 0000 SCHEEPERS STRYDOM C.J. Kaapland en die Tweede Vryheidsoorlog, Publ. Nasionale Pers  Anglo Boer War and Related 
1938- 0000 RAAL S. Met Die Boere In Die Veld, Publ. Nasionale Pers  Anglo Boer War and Related 
1938–1988 Percy Qoboza,       
1938–2005 Dalene Matthee,       
1939- 0000 SCHAPERA I. Married Life in an African Tribe, Publ. Faber & Fabe African Art / Anthropology & Ethnology
1939- 0000 SMITH J.A. Ek Rebelleer!, Publ. Nasionale Pers  Anglo Boer War and Related 
1939- 0000 Karel Schoeman,       
1939- 0000 VAN HOEK K. Gesprekke met Dr. W.J. Leyds, Publ. J.L. van Schaik  Biography  
1939–2008 Lyall Watson      
1940- 0000 RABIE V.D. MERWE H. Onthou! In die Skaduwee van die Galg, Publ. Nasionale Pers  Anglo Boer War and Related 
1940- 0000 John Maxwell Coetzee Disgrace (novel)    2003 Nobel Prize-winning author 
1940–2004 Aggrey Klaaste,       
1941- 0000 Stephen Gray       
1942- 0000 COETZEE J.A. Wat ek in Suid-Afrika Gesien het, September en Oktober 1902, Publ. Voortrekkerpers  Anglo Boer War and Related 
1942- 0000
KEMP J.C.G. GEN. Die Pad van die Veroweraar, Publ. Nasionale Pers  Anglo Boer War and Related 
1944- 0000 Mongane Wally Serote      
1946- 0000 SMITH TOPSY Bokshelde van die wereld, Publ. Afrikaanse Pers-Boekhandel AFRIKAANS NON FICTION   
1947- 0000 FAIRBRIDGE K. The Story of Kingsley Fairbridge, Publ. Oxford University Press     
1948- 0000 MARSH J.H. No Pathway Here,     
1948–2006 Barry Streek      
1950- 0000 VERSCHAEVE C. Voortrekkerspad, Publ. Nasionale Boekhandel     
1951- 0000 LIGHTON C. Sisters of the South    
1951- 0000 Max du Preez,       
1952- 0000
Antjie Krog,       
1953- 0000 Jani Allan,       
1954- 0000 Marlene van Niekerk,      
1956- 0000 HUDDLESTON T. Naught for Your Comfort, Publ. Hardingham and Donaldson  Johannesburg  
1956- 0000 Etienne van Heerden,       
1957- 0000 DE KOCK W.J. Portugese Ontdekkers om die Kaap    
1957- 0000 MCNEILE M. True stories of this Africa of ours    
1958- 0000 OOST H. Wie is die Skuldigens Boer-War, Rebellie, South-West
1959- 0000 DE WET C.R. Die Stryd tussen Boer en Brit, Publ. Tafelberg  Anglo Boer War and Related 
1959- 0000 Arthur Goldstuck,      
1959- 0000 Gcina Mhlope,      
1963- 0000 BY A LADY Life at the Cape a hundred years ago, Publ. C. Struik     
1963- 0000 Damon Galgut,       
1963- 0000 JAFF F. They came to South Africa, Publ. Howard Timmins  Biography  
1964- 0000 VAN DER MERWE H.J.J.M. Scheepsjournael ende Daghregister, (Jan van Riebeeck daghregister volgens die Kaapse teks)    
1965- 0000 NIENABER P.J. Gedenkboek vir Generaal J.B.M. Hertzog, Publ. Die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns  Biography  
1967- 0000 GERMOND R.C. Chronicles of Basutoland, A running commentary on the events of the years 1830-1902 by bthe French protestant missionaries in Southern Africa, Publ. Morija Sesuto Book African Art / Anthropology & Ethnology
1967- 0000 RAVEN-HART R. MAJOR Before van Riebeeck, Callers at South Africa from 1488 to 1652    
1968- 0000 GUTSCHE T. The Microcosm    
1969- 0000 EDITORS Professor H.B. Thom, Publ. Die Universiteit van Stellenbosch  Biography  
1970–2004 Phaswane Mpe,       
1971- 0000 Lara Logan,       
1972- 0000 THOMPSON M.D. Call the Wind, Publ. David Philip African Art / Anthropology & Ethnology
1972- 0000 Rachel Zadok,       
1973- 0000 BOUCHER M. Spes in Arduis, ‘n geskiedenis van die Universiteit van Suid-Afrika    
1974 - 2014
John Maxwell Coetzee  Boyhood (1997
 Dusklands (1974)
In the Heart of the Country (1977)
Waiting for the Barbarians (1980)
Life & Times of Michael K (1983)
Foe (1986)
Age of Iron (1990)
The Master of Petersburg (1994)
Disgrace (1999)
Elizabeth Costello (2003)
Slow Man (2005)
Diary of a Bad Year (2007)
The Childhood of Jesus (2013)
   
1974- 0000 LATEGAN F.V. DR. Die Boer se Roer, Die Groot Geweerboek van Suid-Afrika    
1974- 0000 HELME N. Thomas Major Cullinan, Publ. McGraw-Hill Book Company     
1974- 0000 ROUSSEAU L. Die Groot Verlange, Die verhaal van Eugene N. Marais, Publ. Human & Rousseau  Biography  
1974 to 1976 LAMB D. The Republican Presidents Biography  
1974–2005 K. Sello Duiker,       
1975- 0000 PUNT W.H.J. DR. Die eerste Europeane in die Nasionale Krugerwildtuin 1725/ The first Europeans in the Kruger National Park    
1975- 0000 JAFF F. Women South Africa Remembers, Publ. Howard Timmins  Biography  
1975- 0000 DU PLESSIS I.D. Aantekeninge uit Tuynstraat, Publ. Tafelberg  Biography  
1976- 0000 KENNEY R.U. Piet Retief The Dubious Hero, Publ. Human & Rousseau  Biography  
1977- 0000 MOORE P. & COLLINS P. The Astronomy of Southern Africa    
1977- 0000 TERBLANCHE H.J. DR. Jare van Storm en Drang, Publ. Uitgewery Oranje  Biography  
1977- 0000 BOUWER A., ROTHMANN A. & VAN REENEN R. M*E*R* ‘n Kosbare Erfenis, Briewe van M.E.R. 1916-1975, Publ. Tafelberg , Biography  
1979- 0000 KRIEL C. & DE VILLIERS J. Rondom die Anglo-Boeroorlog 1899-1902, Publ. Perskor  Anglo Boer War and Related 
1979- 0000 GUTSCHE T. There was a Man, The Life and Times of Sir Arnold Theiler K.C.M.G. of Onderstepoort, Publ. Howard Timmins 
1979 to 1993 BURMAN J. To Horse and Away, Publ. Human & Rousseau
Wine of Constantia, Publ. Human & Rousseau  
   
1980- 0000 GLEDHILL E. & J. In the Steps of Piet Retief, Publ. Human & Rousseau  Biography  
1981- 0000 MALHERBE E.G. DR. Never a Dull Moment, Publ. Howard Timmins  Biography  
1981- 0000 VENTER F.A. Kambrokind, ‘n jeugreis, Publ. Tafelberg  Biography  
1983- 0000 BOESEKEN A.J. Van Oorloe en Vrede onder die suidersterre 1795-1910    
1983- 0000 BREYTENBACH J.H. Die Geskiedenis van die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Africa, 1899-1902, Deel IV Die Boereterugtog uit Kaapland, Publ. Die Staatsdrukker Pretoria Anglo Boer War and Related 
1984- 0000 BOTHA H.C. John Fairbairn in South Africa, Publ. Historical Publication Society Biography  
1985- 0000 VAN NIEKERK L.E. Kruger se Regterhand, Biografie van Dr. W.J. Leyds, Publ. J.L. van Schaik  Biography  
1986- 0000 CAMERON T. & SPIES S.B. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika in Woord en Beeld,    
1989- 0000 DICKSON M. Beloved Partner, Marry Moffat of Kuruman, A biography based on her letters, Publ. Jointly by Botswana Book Centre & Kuruman Moffat Mission Trust 
1990- 0000 KANNEMEYER J.C. Die rym neem ook ‘n hele lewe in beslag, (Outobiografie), Publ. Jutalit  Biography  
1993- 0000 HOLM A. & VILJOEN D. Mure wat Praat, Die verhaal van die ou Raadsaal en sy mense, Publ. Chris van Rensburg  Architecture   
1996- 0000 KANNEMEYER J.C. Langenhoven ‘n Lewe, Publ. Tafelberg  Biography  
1996- 0000 JANSEN E. Afstand en Verbintenis, Elisabeth Eybers in Amsterdam, Publ. J.L. van Schaik  Biography  
1998- 0000 STEYN J.C. Van Wyk Louw, ‘n Lewensverhaal, 2 volumes, Publ. Tafelberg  Biography  
1999- 0000 JACKSON T. The Boer War, Publ. Channel 4 Books  Anglo Boer War and Related 
1999- 0000 KRYNAUW D.W. Beslissing by Blouberg, Triomf en Tragedie van die Stryd om die Kaap, Publ. Tafelberg     
2001 - 2003 Graeme Friedman,  The Piano War
Madiba’s Boys
   
2001- 0000 D’ASSONVILLE V.E. Totius se Dagboek, Publ. Marnix
Majuba, Dramatiese voorvalle in die Eerste Vryheidsoorlog 1880-1881
Anglo Boer War and Related 
2004- 0000 Sheila Cussons,       
2005- 0000 VERSTER F.P. Van Kaspaas tot Kaas, Die lewe en werk van T.O. Honiball, Publ. Sun Press  Biography  
2007- 0000 GILIOMEE H. & MBENGA B. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika    
  Wilbur Smith 1964 When the Lion Feeds 1860s-1890s - Anglo-Zulu War Courtney
1965 The Dark of the Sun 1960s - Congo Crisis -
1966 The Sound of Thunder 1899–1906 - Second Boer War Courtney
1968 Shout at the Devil 1913-15 - World War I
1970 Gold Mine 1960s -
1971 The Diamond Hunters late 1960s -
1972 The Sunbird modern times/Ancient times -
1974 Eagle in the Sky modern times -
1975 The Eye of the Tiger modern times -
1976 Cry Wolf 1935 - Italian invasion of Ethiopia, Second Italo-Abyssinian War -
1977 A Sparrow Falls 1918–1925 - World War I, Rand Rebellion Courtney
1978 Hungry as the Sea modern times -
1979 Wild Justice (UK); The Delta Decision (US) modern times
1980 A Falcon Flies 1860s - white settlement of Rhodesia Ballantyne
1981 Men of Men 1870s-1890s - First Matabele War Ballantyne
1982 The Angels Weep 1st part 1890s - Second Matabele War
2nd part 1977 - Rhodesian Bush War Ballantyne
1984 The Leopard Hunts in Darkness 1980s - newly independent Zimbabwe Ballantyne
1985 The Burning Shore 1917–1920 - World War I Courtney
1986 Power of the Sword 1931–1948 - World War II Courtney
1987 Rage 1950s and 1960s - Sharpeville massacre Courtney
1989 A Time to Die 1987 - Mozambican Civil War Courtney
1990 Golden Fox 1969–1979 - South African Border War, Cuban intervention in Angola Courtney
1991 Elephant Song modern times -
1993 River God Ancient Egypt Egyptian
1995 The Seventh Scroll modern times Egyptian
1997 Birds of Prey 1660s Courtney
1999 Monsoon 1690s Courtney
2001 Warlock Ancient Egypt Egyptian
2003 Blue Horizon 1730s Courtney
2005 The Triumph of the Sun 1880s - Siege of Khartoum Courtney & Ballantyne
2007 The Quest Ancient Egypt Egyptian
2009 Assegai 1906–1918 Courtney
2011 Those in Peril modern times Hector Cross
2013 Vicious Circle modern times Hector Cross
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wilbur_Smith
         
         

AfricanBookCollector

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group