100diemcom

Thay doi loai bai dang trong website Wordpress

Trong WordPress , bạn có thể sử dụng loại bài đăng để chỉ định loại bài đăng bạn đang xuất bản. Ví dụ: nếu chúng tôi viết một bài viết về chỉnh sửa video, chúng tôi phải chọn loại bài đăng video.


Loại bài đăng chỉ định nội dung của trang web. Ví dụ, nó có thể biểu thị một bộ sưu tập chỉ chứa hình ảnh và mô tả. Vì vậy, đây là một tính năng rất hữu ích và cần thiết cho SEO và các công cụ tìm kiếm. Chỉ định loại bài đăng sẽ cho phép Google hiển thị nội dung của bạn vào đúng thời điểm. Ví dụ: hiển thị nội dung video cho các tìm kiếm video.


Ngày nay, hầu hết các chủ đề WordPress đều hỗ trợ tính năng này. Do đó, chúng tôi có thể sử dụng loại bài đăng trong các trang và bài đăng của mình để hiển thị tốt hơn nội dung của chúng tôi. Nhưng làm thế nào bạn có thể thay đổi loại bài đăng trong WordPress?


Thông thường bạn không thể thay đổi loại bài đăng trong WordPress sau khi viết bài. Do đó, bạn sẽ cần sử dụng plugin hoặc thay đổi thủ công loại bài đăng bằng cách sử dụng mã. Trong bài viết này, chúng tôi có xu hướng dạy bạn làm thế nào để làm điều đó.
Xem thêm: 
https://taowebsite.com.vn/thiet-ke-website/


Thay đổi loại bài bằng cách sử dụng Trình chuyển đổi loại bài

Sử dụng Post Type Switcher là một cách để thay đổi loại bài đăng trong WordPress. Để cài đặt plugin này, trước tiên hãy vào plugin của bạn và nhấp vào thêm mới. Bây giờ, trong hộp tìm kiếm, tìm kiếm cho Post Post Switcher, sau đó tiếp tục tải xuống và kích hoạt nó.

Bạn cũng có thể cài đặt nó trực tiếp vào WordPress của bạn. Bằng cách vào plugin, thêm mới> tải lên tệp .zip và nhấp vào cài đặt.


Khi plugin được cài đặt và kích hoạt, hãy đến bài viết của bạn. Với một chỉnh sửa nhanh chóng, bạn có thể thay đổi loại bài.


Chỉnh sửa hàng loạt loại bài đăng với Chuyển đổi loại bài

Để thay đổi loại bài đăng trong WordPress, bạn có thể sử dụng plugin Convert Post Type . Quá trình cài đặt tương tự như Post Type Switcher, bạn có thể tải xuống và cài đặt nó từ tab plugin.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ thấy một tùy chọn mới trên menu của mình Chuyển đổi các loại bài đăng và bằng cách nhấp vào nó, bạn có thể chọn các bài đăng dựa trên loại bài đăng, danh mục, thẻ, v.v. và thay đổi loại bài đăng của họ.
Xem thêm: 
https://taowebsite.com.vn/lam-website/


Thay đổi loại bài đăng bằng chức năng xuất WordPress

Một cách khác để thay đổi loại bài đăng là bằng cách thay đổi thủ công URL của họ. Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn không muốn sử dụng các plugin được đề cập ở trên, bạn có thể xuất các bài đăng của mình từ Công cụ. Sau đó chỉnh sửa tệp .xml trong Notepad ++ và tìm các loại bài đăng hiện tại trên trang web của bạn và thay thế chúng bằng một tên mới.


Mã loại bài đăng sẽ là sau mã dưới đây:


<wp:post_type>

Loại bài đăng liên quan đến bài viết sẽ được hiển thị như sau:


<! [CDATA[post]]>

Và loại bài đăng liên quan đến các trang sẽ được hiển thị như sau:


<! [CDATA[post]]>

Phần kết luận

Như đã đề cập ở trên, hầu hết các mẫu WordPress (đặc biệt là các mẫu cao cấp) được thiết kế để sử dụng loại bài đăng để sắp xếp bài đăng và thường chúng sử dụng một thiết kế khác nhau cho mỗi loại bài đăng. Ví dụ: một video sẽ được hiển thị dưới dạng hình ảnh đặc trưng.
Xem thêm: 
https://taowebsite.com.vn/mau-website/


Do đó, trước khi thay đổi loại bài đăng của bạn, tốt nhất bạn nên xem cài đặt của mẫu và đảm bảo bằng cách thay đổi loại bài đăng bạn sẽ không phá vỡ trang web.


100diemcom

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group