Fakta Digital Malaysia

1. Gambaran Sasaran 2020 Digital Malaysia:

  • 160,000 kerja bernilai tinggi
  • 17% sumbangan kepada PNK
  • Tambahan 1% kepada KDNK oleh PKS
  • Tambahan pendapatan sebanyak RM 7,000 setahun kepada 350,000 rakyat dari pendapatan digital
  • Memperbaiki kedudukan di dalam IMD World competitiveness scoreboard dari no 16 pada tahun 2011 ke 10 teratas menjelang 2020
  • Kedudukan ekonomi dgital oleh Economist Intelligence Unit dari no 36 pada tahun 2010 ke 20 teratas pada tahun 2020

2. Pencapaian Digital Malaysia 2012(hujung 2012) :

  • Sumbangan sebanyak RM288.01 juta kepada PNK
  • Mewujudkan 3,335 pekerjaan dalam semua segmen sasaran

3. Inisiatif Digital Malaysia:

  • Inisiatif 1:Mengambil peluang terhadap permintaan kepada produk dan perkhidmatan digital.
  • Inisiatif 2:Meningkatkan pendapatan penduduk dan menyerlahkan potensi keusahawanan untuk kelompok B40 (Bawah 40%)
  • Inisiatif 3: Memupuk generasi baru yang terdiri dari belia dengan pengetahuan teknologi
  • Inisiatif 4: Meningkatkan produktiviti PKS

4. Kelompok sasaran Digital Malaysia :

  • Usahawan Digital
  • Komuniti B40
  • Belia
  • Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)

5. Projek Digital Malaysia dan Sasaran 2020:

No. Projek Digital Malaysia Sasaran Sumbangan PNK menjelang 2020 (RM) Sasaran Peluang Pekerjaan menjelang 2020 Sasaran Pelaburan menjelang 2020 (RM)
1 Hab e-fulfillment Asia 255 juta 1,622 620 juta
2 Pembolehan perkhidmatan e-pembayaran kepada PKS dan perusahaan mikro 5 bilion 2,000 600 juta
3 Perkhidmatan 'Shared Cloud Enterprise' 300.5 juta 1572 45.5 juta
4 Membangunkan pendidikan dalam talian disesuaikan di atas permintaan 265.3 juta 1025 39.8 juta
5 Penyumberan mikro untuk menjana pendapatan bagi B40 2.23 bilion 340,000 (pekerja mikro) 413 juta
6 Mempermudahkan peningkatan sosial 70 juta 1400 72 juta
7 Mengembangkan industri sistem embedded 7.3 bilion 22,500 10.2 bilion
8 Membangunkan sistem dompet digital bergerak yang boleh dipercayai 783 juta 122 23.8 juta

6. Projek Digital Malaysia dan Pencapaian 2012:

No. Projek Digital Malaysia Sasaran Sumbangan kepada PNK pada 2013 (RM) Peluang Pekerjaan Pelaburan (RM)
1 Hab e-fulfillment Asia - 65 2.0 juta
2 Pembolehan perkhidmatan e-pembayaran kepada PKS dan perusahaan mikro 0.42 juta 119 10.11 juta
3 Perkhidmatan 'Shared Cloud Enterprise' 18.83 juta 125 2.71 juta
4 Membangunkan pendidikan dalam talian disesuaikan dan di atas permintaan 4 juta 25 6.1 juta
5 Penyumberan mikro bagi menjana pendapatan untuk B40 0.32 juta 19 0.93 juta
6 Mempermudahkan peningkatan sosial 0.08 juta 29 1.58 juta
7 Mengembangkan industri sistem embedded 264.1 juta 2,945 254.78 juta
8 Membangunkan sistem dompet digital bergerak yang boleh dipercayai 0.26 juta 8 0.29 juta

7. Pencapaian lain projek Digital Malaysia setakat ini :

Pembolehan perkhdimatan e-pembayaran bagi PKS dan perusahaan mikro

  • Projek ini telah berjaya mengaktifkan 3,000 cawangan perniagaan

Membangunkan pendidikan dalam talian disesuaikan dan di atas permintaan :

  • Sehingga Disember 2012, 520 buku tempatan telah didigitalkan dari penerbit tempatan seperti buku kesasteraan dari Perpustakaan Negara dan Penerbitan Pelangi

Penyumberan mikro bagi menjana pendapatan untuk B40

  • 1,147 ahli komuniti B40 telah dilatih untuk tugasan mikro
  • 300 ahli komuniti B40 kini menjana pendapatan tambahan secara digital
  • Nilai Pendapatan kepada B40 setakat ini: RM100,000

Mempermudahkan peningkatan sosial

  • Bilangan B40 Diprofilkan: 400,000
  • Bilangan B40 berkelayakkan dan disalurkan kepada program khusus: 100,000
  • Bilangan sukarelawan yang dilatih: 2,000
  • Bilangan kemudahan komuniti yang dirangkaikan: 200
  • Nilai sumbangan sektor swasta kepada program pembangunan sosial : RM1.5 juta
  • Memperkenalkan Projek Rintis di Pahang dan mencapai perkembangan berikut:
    - 100,866 B40 diprofilkan
    - 486 dilatih untuk tugasan mikro
    - Memberi impak kepada 44 kampung
    - 350 sukarelawan dilatih
    - Kelas Komuniti English dengan buku bernilai RM600 ribu dan memberi impak kepada 10 perpustakan dan 1,000 ahli B40
    - Program Kesedaran Kanser dengan ujian Mammogram bergerak memberi impak kepada 2000 ahli B40
    - Kesedaran Keselamatan Kanak-Kanak (dengan usaha sama PDRM Pahang) memberi impak kepada 10 sekolah dan 4,000 kanak-kanak
    - Perkhidmatan Pengurusan Domestik – latihan dan peluang pendapatan – 50 ibu tunggal telah dibantu
    - Projek Kayuhan Komuniti di Bera – memberi impak kepada 500 ahli B40

Mengembangkan industri sistem embedded

  • Menjadikan Intel dan National Instruments sebagai Rakan Kongsi Teknologi
  • 5 projek sistem embedded telah dibiayai setakat ini dan dalam peringkat pembangunan. Projek yang telah diluluskan adalah:
    - Syntronic Malaysia Sdn Bhd – penyelesaian infrastruktur mengecas kenderaan elektrik
    - Select-TV Solutions Sdn Bhd – digital 'set-top-box'
    - MDT Innovations Sdn Bhd – sistem pemantauan tanpa wayar untuk sektor runcit
    - Archtron R&D Sdn Bhd – rumah pintar digital dan sistem keselamatan
    - 3ntity Sdn Bhd – kiosk papan tanda digital

Membangunkan sistem dompet digital bergerak yang boleh dipercayai

  • Rangka Kerja Sistem Dompet Digital Bergerak yang boleh dipercayai telah dibangunkan pada Feb 2012
  • Percubaan komersil platform 'Mobile Money NFC Wallet' telah dijalankan pada Mac 2012 dan disempurnakan denagan jayanya pada Jun 2012
  • Pensendiketan dengan pihak berkepentingan telah disempurnakan

Source URL: http://www.digitalmalaysia.my/ms/mengenai-digital-malaysia/lembaran-fakta-digital-malaysia

Baca tentang Digital Malaysia atau ketahui inisiatif-inisiatif Digital Malaysia untuk PKS...

Untuk laporan perjalanan program Digital Malaysia bagi tahun 2013, boleh muatturun dari:-

  1. Laman Digital Malaysia;
  2. Depositori BizMalaysia.net atau;
  3. Baca di Scribd:

Digital Malaysia Report 2013 by Web Pod

Last modified: 13th November 2016 at 07:27

BizMalaysia.net

Powered by GroupSpaces · Terms · Privacy Policy · Cookie Use · Create Your Own Group